Ultracleancube - inovativni dezinficirni sistemi za dezinfekcijo SARSCoV2 in drugih mikroorganizmov

Operacija “Ultracleancube” ima štiri glavne cilje:

  • posodobitev spletne strani www.ultracleancube.com, kjer bodo predstavljeni nekateri lastni izdelki (vsaj trije) za dezinfekcijo, ki so primerni tudi za tuji trg,
  • pripraviti predstavitev vsaj treh lastnih izdelkov v obliki kataloga, da lahko obiskovalci in zainteresirani izbirajo med več opcijami in možnostmi izdelave izdelka,
  • pripraviti nekaj promocijskih filmov v angleškem in nemškem jeziku, ki pomagajo pri razumevanju uporabe ali sami promociji uporabnosti izdelka,
  • optimizirati za spletno stran za iskalnike, da bo pozicionirana višje in bo imela višji obisk (vsaj 10% več od začetka operacije, oziroma postavitve strani).

Operacija je bila sofinancirana v višini 9.975. EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.