Oprostitev plačila DDV za nabavo zaščitne in medicinske opreme

Ali veste, da so javne ustanove upravičene do oprostitve davka pri nakupu naših dezinficirnih naprav v kolikor nudijo brezplačne storitve dezinfekcije?

Več na voljo na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2066#

Knjižnice – dezinfekcija prostorov z našimi prenosnimi UVC lučmi in meglilniki ter knjig z homeUVCube ali UVCabinet aparati,

Šole in vrtci – dezinfekcija prostorov s prenosnimi UVC lučmi in meglilniki, ter dezinfekcija predmetov v UVCabinet dezinficirni omari,

Domovi za starejše – dezinfekcija prostorov z meglilniki, prenosnimi UVC lučmi ter dezinfekcija predmetov z UVCabinet dezinficirno omaro,

Zdravstveni domovi – dezinfekcija prostorov in ambulantnih vozil z meglilniki in UVC lučmi.

Za več informacij nas kontaktirajte.